Laboratorium

Priorytetem firmy POL-KRUSZ jest szeroko pojęta jakość, dlatego zapewniamy najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, fachową i rzetelną obsługę.
W wytwórniach betonu POL-KRUSZ pracownicy prowadzą ciągłą kontrolę całego procesu produkcji betonu, cyklicznie pobierane i badane są próbki betonu i kruszyw, co pozwala na zachowanie tego samego, wysokiego poziomu jakości. Jakość produkowanych wyrobów jest monitorowana przez laboratorium zewnętrzne oraz własne zlokalizowane w miejscowości Szepietowo, wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania między innymi badań takich parametrów jak:

1. BETON

 • Mieszanka betonowa:
  • badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  • gęstość wg PN-EN 12350-6
  • badanie zawartości powietrza wg PN-88/B-06250
 • Stwardniały beton:
  • wytrzymałość na ściskanie próbek do badań wg PN-EN 12390-3
  • gęstość betonu wg PN-EN 12390-7
  • badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250

2.KRUSZYWA

 • Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania wg PN-EN 933-1,

Gwarancją osiągnięcia najwyższej jakości jest wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Zakładowa kontrola produkcji jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywania zasad i procedur postępowania. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.
Troska o zapewnienie naszym Klientom najwyższych standardów skłoniła POL-KRUSZ do poddania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikacji trzech wytwórni betonu oraz dwóch kopalni kruszyw, przez niezależną jednostkę – Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa.
http://imbitb.pl/

W wyniku pozytywnej oceny z audytów, od 2014 roku w naszej firmie funkcjonuje certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmujący:

 • Kruszywa do betonu wg PN-EN 12620:2002+A1:2008
 • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wg PN-EN 13043:2002+AC:2004
 • Betonu towarowego wraz z oceną zgodności wg PN-EN 206:2014-04

Korzyści wynikające z posługiwania się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • spełnienie wymagań prawnych,
 • poprawę pozycji rynkowej,
 • usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.