Certyfikaty

Priorytetem firmy POL-KRUSZ jest szeroko pojęta jakość, dlatego zapewniamy najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, fachową i rzetelną obsługę.
W wytwórniach betonu POL-KRUSZ pracownicy prowadzą ciągłą kontrolę całego procesu produkcyjnego, cyklicznie pobierane i badane są próbki betonu i kruszyw, co pozwala na zachowanie tego samego, wysokiego poziomu jakości. Jakość produkowanych wyrobów jest monitorowana przez laboratorium zewnętrzne oraz własne zlokalizowane w miejscowości Szepietowo, wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania między innymi badań takich parametrów jak:

1.BETON

 • Mieszanka betonowa:

  • badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2

  • gęstość wg PN-EN 12350-6

  • badanie zawartości powietrza wg PN-88/B-06250

 • Stwardniały beton:

  • wytrzymałość na ściskanie próbek do badań wg PN-EN 12390-3

  • gęstość betonu wg PN-EN 12390-7

  • badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250

2.KRUSZYWA

 • Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania wg PN-EN 933-1,

Gwarancją osiągnięcia najwyższej jakości jest wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Zakładowa kontrola produkcji jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywania zasad i procedur postępowania. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.
Troska o zapewnienie naszym Klientom najwyższych standardów skłoniła POL-KRUSZ do poddania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikacji trzech wytwórni betonu oraz dwóch kopalni kruszyw, przez niezależną jednostkę - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa.
http://imbitb.pl/

W wyniku pozytywnej oceny z audytów, od 2014 roku w naszej firmie funkcjonuje certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmujący:

 • Kruszywa do betonu wg PN-EN 12620:2002+A1:2008

 • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wg PN-EN 13043:2002+AC:2004

 • Betonu towarowego wraz z oceną zgodności wg PN-EN 206:2014-04

Korzyści wynikające z posługiwania się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • spełnienie wymagań prawnych,

 • poprawę pozycji rynkowej,

 • usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.